Ny PILOT-E utlysning planlegges i 2017

Med bakgrunn i den gode responsen og erfaringene med den første PILOT-E utlysningen i 2016, planlegger nå Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova en ny utlysning i 2017. Vi har identifisert to områder hvor PILOT-E modellen kan være aktuell:

  • Utslippsfri landbasert transport
  • Digitalisering i energisystemet

Det vil utover våren bli avholdt møter med aktører og organisasjoner for å få innspill til konkretisering og spissing av tematikk for utlysningene. Samtidig ønsker vi å få en sterkere forståelse for hvordan markedet vil forplikte seg med å være med på utviklingen gjennom deltagelse i prosjektene og til å ta i bruk løsningene.

PILOT-E skal få opp farten på utviklingen, og sikre at nye løsninger kan tas i bruk.  Målet er å få flere vellykkede prosjekter som ender opp i anvendbare resultater i form av leveranser i markedet.

Vi kaller det en «fast-track» fra idé til marked, hvor PILOT-Es bidrag er:

  • én søknad for bedriften(e) og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang
  • tett oppfølging og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova

Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova. PILOT-E vil bistå med løpende avklaringer og veiledning fram til tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er på plass.

Endelig beslutning om utlysning vil komme primo mai 2017, og endelig utlysningstekst vil offentliggjøres kort tid etter beslutning.

Har du tanker eller innspill, send de gjerne til post@pilot-e.no eller kontakt oss direkte.