Ny PILOT-E utlysning planlegges i 2017

Med bakgrunn i den gode responsen og erfaringene med den første PILOT-E utlysningen i 2016, planlegger nå Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova en ny utlysning i 2017. Vi har identifisert to områder hvor PILOT-E modellen kan være aktuell: Utslippsfri landbasert transport Digitalisering i energisystemet Det vil utover våren bli avholdt møter med aktører og organisasjoner … Les mer