Informasjonsmøte 16. juni: Fremtidens digitale energisystem

Velkommen til informasjonsmøte om

PILOT-E – utlysning 2017
Løsninger for fremtidens digitale energisystem

I år er 100 millioner øremerket til to nye områder; utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitale energisystem. Innen begge områder forventes det store offentlige og private investeringer i nye løsninger de neste årene.

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked. Ordningen ble lansert i fjor som et prøveprosjekt. Tema var løsninger for utslippsfri maritim transport og fem konsortier kom gjennom nåløyet.

Nå har PILOT-E sin andre utlysning hvor det ene temaet er fremtidens digitale energisystem. Prosjektene som får finansiering skal realisere konkrete løsninger som svarer på de utfordringene energisystemet står overfor og som kan bidra til at investeringsbehovet i sektoren kan reduseres. Vi ønsker å informere om PILOT-E og få innspill fra aktørene, og inviterer derfor til et informasjonsmøte spesielt rettet mot bedrifter og andre aktører som arbeider med løsninger for fremtidens digitale energisystem:

Tid:                 Fredag 16. juni, kl. 09.00 – 11.00

Sted:              Næringslivets Hus

Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo (vis-à-vis Frognerbadet).

 

Fullstendig invitasjon til informasjonsmøtet: PILOT-E invitasjon til informasjonsmøte 16 juni

Oppdatert program for møtet finner du her: Program PILOT-E informasjonsmøte 16 juni.

 

Meld deg på her: https://event.nho.no/skjema/?event=8531

Vel møtt!

Vennlig hilsen
PILOT-E