Informasjonsmøte 16. juni: Fremtidens digitale energisystem

Velkommen til informasjonsmøte om PILOT-E – utlysning 2017 Løsninger for fremtidens digitale energisystem I år er 100 millioner øremerket til to nye områder; utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitale energisystem. Innen begge områder forventes det store offentlige og private investeringer i nye løsninger de neste årene. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert … Les mer

100 millioner til miljøvennlig teknologi

Sjøtrikker, selvkjørende ferjer og en sightseeingbåt på batteri. Næringsminister Monica Mæland håper på flere slike prosjekter når Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet lyser ut 100 millioner kroner til miljøvennlig teknologi.  -Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Målet er at norske bedrifter skal skape og selge flere bærekraftige løsninger. Det er bra for miljøet … Les mer

Utlysning 2 – Frist 11.oktober!

PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger eller produkter fra idé og ut i markedet. Det er avsatt 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra … Les mer

Ny utlysning fra PILOT-E kommer!

Den første utlysningen fra PILOT-E høsten 2016 ble møtt med overveldende respons. Nå kan prosjekter innen utslippsfri transport på land og løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem få samme mulighet. Vi ønsker dialog med aktører for å sikre at den nye utlysningen treffer. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og … Les mer

Ny PILOT-E utlysning planlegges i 2017

Med bakgrunn i den gode responsen og erfaringene med den første PILOT-E utlysningen i 2016, planlegger nå Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova en ny utlysning i 2017. Vi har identifisert to områder hvor PILOT-E modellen kan være aktuell: Utslippsfri landbasert transport Digitalisering i energisystemet Det vil utover våren bli avholdt møter med aktører og organisasjoner … Les mer